Trắc Nghiệm Bài 42

BÀI: HỆ SINH THÁI

Câu 1:  Thành phần cơ bản của một hệ sinh thái bao gồm:

I. Các chất vô cơ, các chất hữu cơ                 II. Điều kiện khí hậu

III. Sinh vật sản xuất                                      IV. Sinh vật phân giải

V. Sinh vật tiêu thụ

Trả lời

A. I, III, IV, V                                                            B. I, II, III, V

C. I, II, III, IV, V                                           D. II, III, IV, V

Câu 2: Hệ sinh thái nào dưới đây là hệ sinh thái trên cạn?

I. Hệ sinh thai rừng nhiệt đới                          II. Sa van

III. Sa mạc                                                      IV. Hệ sinh thái rừng ngập mặn

V. Hệ sinh thái thảo nguyên.

Trả lời

A. I, II, III, V                                                 B. I, II, III, IV

C. I, II, IV, V                                                 D. I, III, IV, V

Câu 3: Trong một khu rừng có nhiều cây lớn nhỏ khác nhau, các cây lớn có vai trò quan trọng là bảo vệ các cây nhỏ và động vật sống trong rừng, động vật rừng ăn thực vật hoặc ăn thịt các loài động vật khác. Các sinh vật trong rừng phụ thuộc lẫn nhau và tác động đến môi trường sống của chúng tạo thành.

A. lưới thức ăn            B. quần xã                   C. hệ sinh thái             D. chuỗi thức ăn

Câu 4:  Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của hệ sinh thái rừng nhiệt đới?

A. Khí hậu nóng ẩm, rừng rậm rạp xanh tốt quanh năm, có nhiều tầng.

B. Ánh áng mặt trời ít soi xuống mặt đất nên có nhiều loài cây ưa bóng.

C. Động vật và thực vật đa dạng, phong phú; có nhiều động vật cỡ lớn.

D. Khí hậu ít ổn định, vai trò của các nhân tố hữu sinh và vô sinh là như nhau.

Câu 5: Trong các hệ sinh thái trên cạn, loài ưu thế thường thuộc về nhóm sinh vật nào?

A. Giới thực vật          B. Giới vi khuẩn         C. Giới động vật         D. Giới nấm

Câu 6: Trong một hệ sinh thái sẽ không thể hiện được đặc điểm nào sau đây?

A. Trao đổi vật chất và năng lượng

B. Là một hệ kín không cần điều chỉnh

C. Các thành phần trong đó có khả năng tương tác với nhau

D. Thường cân bằng và ổn định.

Câu 7: Hệ sinh thái biểu hiện chức năng của một tổ chức sống vì:

A. Nó có chu trình sinh học hoàn chỉnh         B. Nó bao gồm các cơ thể sống tạo thành

C. Nó có cấu trúc của một hệ thống sống       D. Nó luôn tồn tại bền vững

Câu 8: Hệ sinh thái nào sau đây có đặc điểm: Năng lượng mặt trời là nguồn sơ cấp, số loài hạn chế và thường xuyên được bổ sung vật chất?

A. Hệ sinh thái nông nghiệp                           B. Hệ sinh thái biển

C. Dòng sông đoạn hạ lưu                              D. Rừng mưa nhiệt đới

 

Đáp án:

1. C                 2.A                  3.C                  4.D                  5.A

6.B                  7.A                  8.A

Advertisements
By ntynhik35

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s