Sơ Đồ Tư Duy Bài 40

1/ Sơ đồ:

Bai 40

2/ Ứng dụng trong bài dạy:

3/ Tải sơ đồ tư duy bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã.

Advertisements
By ntynhik35

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s