Lý Thuyết Phần 7: Sinh Thái Học

Chương II: Quần xã sinh vật.

Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng của quần xã.

Bài 41: Diển thế sinh thái.

Icon07

Chương III: Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường.

Bài 42: Hệ sinh thái.

Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái.

Bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái.

Icon08

biology1 (1)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s