Video Clip

1. Phương pháp sử dụng sơ đồ tư duy hiệu quả

2. Quần thể sinh vật và mối quan hệ các cá thể trong quần thể

3. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (Tiết 1)

4. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (Tiết 2)

5. Quần xã sinh vật và các đặc trưng cơ bản của quần xã.

6. Diễn thế sinh thái

7. Hệ sinh thái

8. Các chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái

9. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái

10. Môi trường và các nhân tố sinh thái

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s